top of page

Neurofeedback Tarihçesi

 

EEG. QEEG ve Neurofeedback’in tarihçesin de Psikiyatristlerin ve psikologlarınrolünün önemli olduğunu görürüz.

 

a)     1924 yılında, EEG ilk defa insan beyninden Alman Psikiyatrist Hans Berger tarafından kayıtlandı.

b)     1946 yılında, American EEG Society kuruldu.

c)     1969 yılında, American EEG Society ve American Society of EEG Technologists ile American Medical EEG Association eğitim konusunda birleşti.

d)     1969 yılında AAPB (Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback), Biofeedback Research Society olarak kuruldu.

e)     1990 yılında, Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi aldığı kararda Biofeedback yöntemini kullanacak üyelerinin yeterli eğitim ve sertifikasının olması gerektiği kararını aldı.

f)      1990’lı yıllardan beri, beyin ve vücut bütünlüğüne yönelik psikolojik ve psikiyatrik ilaçsız bir tedavi yöntemi olan Biofeedback yöntemi Psikoloji ve Tıp Fakültelerinin ders müfredatına kondu, ve mezunlarının yeni çıkan tedavi yöntemlerini öğrenmesini istiyorlar.

g)     1991 yılında, Amerikan Psikiyatri ve Nöroloji Yönetim Kurulu (American Board of Psychiatry and Neurology)’nun kabul ettiği Amerikan Psikiyatrik Elektrofizyoloji Birliği (American Psychiatric Electrophysiological Association) kuruldu.

h)     1991 yılında, Amerikan Medikal EEG Birliği (American Medical EEG Association) ve American Society of EEG Technologists kuruldu.

i)      1992 yılında ISNR ( International Society for Neurofeedback and Research ) kuruldu.

j)      1995 yılında, Amerikan Psikologlar Birliği psikologların QEEG (Dijital Elektroensefalogram) ve Biofeedback yöntemini kullanabileceklerine karar vermiştir.

k)     1998 yılında, Amerikan Psikiyatri Elektrofizyoloji (American Psychiatric Electrophysiology Association: APEA) ve Amerikan Tıbbi EEG Birliklerinin (Amerikan American Medical EEG Association:AMEEGA) birleşmesi ile oluşan Clinical EEG and Neuroscience Society (ECNS) oluşturuldu.

l)      2006 yılında yayınlanan QEEG’nin Klinik Psikiyatride kullanımıyla ilgili Amerikan Nöropsikiyatri Birliğinin Araştırma Komitesi’nin raporu, bilimselliği kanıtlanmış klinikte kullanılması gereken bir yöntem olduğunu deklare etmektedir.[1]

m)    Amerikan Psikiyatri Birliği Toplantısı, Tamamlayıcı ve Alternatif tedaviler (American Psychiatry Association Caucus Complementary and alternative therapies) altında Neurofeedback’ten psikiyatristlerin yararlanması gerekliliğinden bahsetmektedir.[2],[3]

n)     2007 yılın da Avrupa Nörolojik Dernekler Federasyonu (EFNS), Alzheimer hastalığının (AD) ve ilişkili diğer demans bozukluklarından ayırt edebilmek için Teşhis ve Tedavi rehberi yayınladı. Bu rehbere göre EEG’yi Alzheimer’ı diğer demans tiplerinden ayırmada ayırıcı tanıda kullanılmasını üst düzeyde kanıt olarak Seviye B olarak önerdiler.4[4]

o)     2007 yılında İstanbul’da Biofeedback, Neurofeedback, Psikiyatri de QEEG ve ERP Kullanım Derneği kuruldu.

 

 

 

[1] Coburn K.L, Lauterbach E.C, Boutros N.N, Black K.J, Arciniegas D.B., Coffey C.E.. The Value of Quantitative Electroencephalography in Clinical Psychiatry: A report by the Committee on Research of the American Neuropsychiatric Association. Journal of Neuropsychiatry Clin Neurosci 18:4,Fall 2006

[2] https://www.breath-body-mind.com/american-psychiatric-association

[3] https://www.psychiatry.org/home/search-results?k=neurofeedback

[4]Waldemar G, Dubois B, Emre M, et al. Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer’s disease and other disorders associated with dementia: EFNS guideline. Eur J Neurol. 2007;14: e1–e26.

bottom of page